FORELDREUNDERSØKELSEN 2018

Her kan dere se resultatene for Mokollen barnehage. Vi er svært fornøyde med å skåre 4.7 av 5.0 mulige poeng. Vi har 57% pedagog, som er godt over normen. Vi har ansatt ny assistent, og vil fra høsten 2019 også ansette fagarbeider, slik at normen er på plass 1. august 2019, da kravet om at den skal være innfridd gjelder. 6.0 barn pr. ansatt.