FORELDREUNDERSØKELSEN 2018

Her kan dere se resultatene for Mokollen barnehage. Vi er svært fornøyde med å skåre 4.7 av 5.0 mulige poeng. Litt informasjon om bemanningen: Når tallet for antall barn pr. ansatt er 7.5, så er det fordi vi hadde to lærlinger på det tidspunktet det ble registrert, mens ingen av disse nå teller med i bemanningsnormen - til tross for at de både får annsiennitet og lønn 50%. Men vi har 57% pedagog, som er godt over normen. Vi har ansatt ny assistent, og vil fra høsten 2019 også ansette fagarbeider, slik at normen er på plass 1. august 2019, da kravet om at den skal være innfridd gjelder