Matglade barn i Mokollen, skolestarterne hos Geir Skeie, Brygga 11

Det er syvende året vi avslutter barnehagetiden med en god matopplevelse servert på et spisested med godt kjøkken! Mat, sanser og matkultur er viktig verdier i barnas liv. Hovedmålet er å innarbeide gode kostholdsvaner: sunn og variert mat. det innebærer systematisk opplæring og tilvenning.