ÅRETS PLAN 2019 - 2020

Her kan du lese Årets plan. Spesielt innhold dette barnehageåret: 01.10.19 - 30.09.20 Den må sees i sammenheng med "Vårt Credo" som er den generelle delen av årsplanen. Den er under revidering, og deler er allerede tatt inn i Årets plan.