Brumm

BRUMM - GRUPPA: Pedagogisk leder er Mai Elin Schaathun, Barnehagelærer er Celina Sti, assistent er Live Yun Johanse og lærling er Pernille Bjørkmark. HVEM BARN som går i denne gruppa kan foreldrene lese på foreldresidene som vises når man har passord.

Det er to team i Mokollen barnehage: Småbarns - og storebarnsteamet. I år er det 3 grupper på storebarnsteamet og 2 grupper på Småbarnsteamet, med en pedagog i hver gruppe i tillegg til assistentressurser (to i Ruffen og Tassen). Organiseringen varierer i f. h. t. alderen på barna i barnehagen. Det kan et år være forholdsvis flere i et eller to årskull. Mokollen er en helhetsbarnehage; det innebærer at vi samarbeider mye på tvers av gruppene, og barna vil oppleve aktiviteter og lek sammen med barn i andre grupper hver uke. Unntat fra dette er de minste; de skjermes i gruppa si, og alle barna får bli kjent og trygg, før de blir med over i felles aktiviteter. For personalet betyr det at Alle barn angår alle voksne, selv om barna ikke opplever å ha like mye med alle voksne å gjøre.

Annen bemanning: støttepedagog:kjøkkenhjelp: Vivian Andersen, vikarer: Charlotte Amundsen, Beate Hemmerle og Elisabeth Kval. Matinspirator: Anne Wang Nilsen.