Ludde

LUDDE - GRUPPA: Pedagogisk leder: Monica Slettingdalen, assistent Lise Nilsen og Lærling Telma Olafsen HVEM BARN som går på denne gruppa kan foreldrene lese på foreldresidene som vises når man har passord.

Det er to team i Mokollen barnehage: Småbarns - og storebarnsteamet. I år er det 3 grupper på storebarnsteamet og 2 grupper på Småbarnsteamet, med en pedagog i hver gruppe i tillegg til assistentressurser (to i Ruffen og Tassen). Organiseringen varierer i f. h. t. alderen på barna i barnehagen. Det kan et år være forholdsvis flere i et eller to årskull. Mokollen er en helhetsbarnehage; det innebærer at vi samarbeider mye på tvers av gruppene, og barna vil oppleve aktiviteter og lek sammen med barn i andre grupper hver uke. Unntat fra dette er de minste; de skjermes i gruppa si, og alle barna får bli kjent og trygg, før de blir med over i felles aktiviteter. For personalet betyr det at Alle barn angår alle voksne, selv om barna ikke opplever å ha like mye med alle voksne å gjøre.

Annen bemanning: støttepedagog: Sussie Oxåker, kjøkkenhjelp: Vivian Andersen, Vikarer Charlotte Amundsen, Beate Hemmerle, Elisabeth M. Kval og Matinspirator: Anne Wang Nilsen.