FORELDREUNDERSØKELSEN 2018

Her kan dere se resultatene for Mokollen barnehage. Vi er svært fornøyde med å skåre 4.7 av 5.0 mulige poeng. Vi har nå 6 hele pedagogstillinger. Vi har fra høsten 2019 ansatt ny fagarbeider, slik at vi har 3 fagarbeidere og tilsammen 7 hele medarbeiderstillinger ved siden av pedagogene. Den nye normen var på plass fra 1. august 2019, da kravet om at det skal være 6.0 barn pr. ansatt.