Plan for smittevern i Mokollen barnehage, høsten 2020

Dette er barnehagens beredskapsplan, utarbeidet av beredskapsgruppa i barnehagen, på bakgrunn av smittevernveileder fra FHI