Barn og media, BARNEVAKTEN var på besøk på vårens foreldremøte:

www.barnevakten.no
Med et stadig mer omfattende medietilbud også for de yngste, opplever vi en økende interesse for våre tema også blant småbarnsforeldre.

Barnevaktens visjon: Vi vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Vi har stor tro på å starte denne bevisstgjøringen så tidlig som mulig. På våre temakvelder i barnehager har vi fokus på hvordan man som småbarnsforelder kan engasjere seg i barnas  mediehverdag på en god måte, og hvordan man som voksen kan være gode rollemodeller. Vi ønsker å formidle kunnskap og fakta, sette i gang gode prosesser og skape møtepunkter for felles refleksjon rundt et høyaktuelt tema.