Søknadskjema

Gå inn på: https://sandefjordg2.no.ist.com  å få tilgang til søknadskjema.

Mokollen barnehage er en del av barnehagetilbudet i Sandefjord, og søknadsprosessen er samordnet, slik at det er en felles søkerliste.
Søknadskjema finner du på hjemmesida til Sandefjord kommune. (Se ovenfor)

 

SØKNADSFRISTEN ER 1. MARS FOR HOVEDOPPTAKET
MED OPPSTART 15. AUGUST.


Vi tar imot søknader hele året, og ved ledig kapasitet, tar vi inn barn hele året.

Søsken har prioritet og får moderasjon i betalingen.
Vi har ca 50 plasser for barn i hele barnehagealderen: 1 - 5 år-
Inntaket skjer etter reglene i barnehagens vedtekter.