Mokollen Barnehage er et møtested for barn og småbarnsfamilier!

Foreldre har utarbeidet noen felles verdier som skal prege barnehagens virksomhet!

  • Respekt
  • Trygghet
  • Kunnskap
  • Humor
  • Likeverd
 
 
Foreldre inviteres til å medvirke i.f.h.t innholdet i barnehagen gjennom foreldreråd og representant i sammarbeidsutvalget.
 
- Rett til å uttale seg direkte om ting de finner viktige for sitt barn og sitt forhold til barnehagen.
 
- Rett til å evaluere barnehagedriften 
 

 

Familien er velkommen til å delta på mange ulike måter i Mokollen Barnehage!

 

  • Når barnehagen skal på tur, er dere velkomne til å bli med, enten de skal kjøre eller gå.
  • Dere kan låne barnehagen til bursdagsfeiring og liknende, snakk med styrer.
  • Foreldrerepresentanten/trivselskontaktene ber dere å bidra med for eksempel kaker, eller å gjøre i stand til barnehagens fester og foreldremøter, flere ganger i året. Dere inviteres til å bidra med andre ressurser fra yrke eller interesser, som barna kan ha glede av.
  • Familiene inviteres i regi av trivselskontaktene en søndag på utflukt etter sommerferien, nærmere beskjed kommer.
 

 

Mokollen barnehage har et samarbeidsutvalg (S.U.) hvor det sitter en foreldrerepresentant, valgt av foreldrerådet, som består av alle foreldre og har møte hver høst, minst en gang i året.

I tillegg har foreldrerådet også valgt inn to trivselskontakter som deltar i S.U. Disse er:

 

Christine Koteng Willhelmsen
Foreldrerepresentant
wilhelmsen.christine@gmail.com
901 75 836

Chris Finnmann Gulliksen
Trivselskontakt

Celia Maria Cabanillas Arguelles
Trivselskontakt