Brumm

Pedagogisk leder: Anniken Berg Nilsen

Fagarbeider: Monika Langeby

Assistent: Live Yun Modin Johansen

Hvilke barn som går i denne gruppa kan foreldrene lese på foreldresidene som vises når man har passord.

Det er to team i Mokollen barnehage: Småbarns - og storebarnsteamet. På småbarnsteamet er det 2 grupper; Brumm og Tassen (0-3 åringer). På storebarnsteamet er det 3 grupper; Ludde, Knerten og Ruffen (3-6 åringer).

Hver gruppe har en pedagogisk leder, i tillegg til assistenter/fagarbeidere.

Organiseringen varierer i f. h. t. alderen på barna i barnehagen. Det kan et år være forholdsvis flere i et eller to årskull. Mokollen er en helhetsbarnehage; det innebærer at vi samarbeider mye på tvers av gruppene, og barna vil oppleve aktiviteter og lek sammen med barn i andre grupper hver uke. Unntatt fra dette er de minste; de skjermes i gruppa si, og alle barna får bli kjent og trygg, før de blir med over i felles aktiviteter. For personalet betyr det at alle barn angår alle voksne, selv om barna ikke opplever å ha like mye med alle voksne å gjøre.

Annen bemanning:

Kjøkkenhjelp: Vivian Andersen

Vikarer: Eline Chen, Beate Hemmerle, Grethe Parly Inselseth, Aron Askale, Achim Schelhas, Martine Solheim Fjelde, Habiba Sied-Mohamad, Jesper Krømke Hansen, Monica Utheim