GODE MATVALG I MOKOLLEN BARNEHAGE

MAT, SANSER OG MATKULTUR. se Årsplan www.mokollen.no. MÅL: Å innarbeide gode kostholdsvaner tidlig i barnas liv